Monday, June 2, 2008

Seminar Sungai Rambai Maju

Jawatankuasa Penyelaras Pembangunan Dewan Undangan Negeri (JAPERUN) Dun Sungai Rambai akan menganjurkan seminar 'Sungai Rambai Maju' pada pertengahan Jun ini. Ahli Dewan Undangan (ADUN) Sungai Rambai, Hassan Abd. Rahman berkata seminar itu akan membabitkan semua ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) dalam Dun Sungai Rambai. YB Hassan berkata, beberapa agensi kerajaan turut dijemput untuk menyertai seminar ini yang bertujuan membincangkan beberapa indikator yang dapat merealisasikan pembangunan dalam dun Sungai Rambai. "Tujuan utama seminar ini adalah untuk kita mencari kata sepakat dan membuat beberapa rumusan mengenai indikator yang boleh dijadikan sebagai kriteria untuk menjadikan Sungai Rambai Maju,"katanya. Beberapa agensi turut bersetuju untuk membentangkan kertas kerja dalam seminar itu nanti seperti Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Unit Pembangunan Negeri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Daerah Jasin dan majlis Perbandaran Jasin (MPJ). Melalui kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar itu, satu perbincangan Pleno akan diadakan untuk mengambil ketetapan dan rumusan pembangunan Sungai Rambai Maju. Serentak dengan itu, YB Hasan Rahman berkata, lapan JKKK di dalam dun Sungai Rambai membabitkan kira-kira 100 ahli JKKK akan terlibat di dalam menjayakan seminar tersebut.