Wednesday, April 2, 2008

Misi & Visi YB Hasan Bin Rahman

Visi
Menjadikan kawasan dun Sungai Rambai sebuah kawasan yang berdaya maju, berwawasan dan aktif dalam menyelaraskan dan menjalankan program-program serta pembangunan dalam kawasan pentadbiran . Dengan harapan dapat mewujudkan keseragaman kehidupan dan perolehan baru, bersesuaian dengan harapan kerajaan untuk mewujudkan kawasan luar bandar yang aktif dan sistematik. Bertetapan dengan cita-cita negara untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi rakyat menuju Wawasan 2020.
Menjadikan kawasan dun Sungai Rambai sebuah kawasan yang berdaya maju, menarik dan memberi pulangan yang menguntungkan.
Misi
Menjadikan kawasan dun Sungai Rambai sebagai sebuah pusat pembangunan ekonomi, pusat pembangunan pendidikan, pusat pembangunan pelancongan serta memperlengkapkan kemudahan-kemudahan asas untuk kepentingan dan keselesaan masyarakat.
Hasil dari pertumbuhan ekonomi negeri Melaka yang pesat dengan strategi yang mampan dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan pelaburan yang sempurna. Dengan mengambil kira pembangunan fizikal juga seiring dengan pembangunan mental, sikap dan spiritual masyarakat kampung keseluruhannya selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju yang mengamalkan pendekatan "Islam Hadhari" dalam menuju Wawasan 2020.