Wednesday, April 2, 2008

Perancangan Pembangunan Dun Sungai Rambai

1. Projek penempatan Kampung Tasek diubah ke kawasan kolam takungan Paya Rumput.

2. Projek Mikro Light Fly Park.

3. Pekan Sungai Rambai Baru (meliputi kawasan seluas 50 ekar).

4. Kawasan rehat & rawat (R&R) Sungai Rambai.

5. Pembangunan semula pekan Sungai Rambai.

6. Pembangunan Kuala Sebatu.

7. Pembagunan Kuala Air Tawar.

8. Pembinaan Sungai Rambai Corner.